FIRMAST

Ehitusettevõte EESTI ESM AS võtab oma alguse 1962. aastast, mil loodi Põhja Energia Mehhaniseerimise Ehitusvalitsus Põhja Energia Ehitustrusti koosseisus, mis töötas kogu Nõukogude Liidu loodeosas. Selles valitsuses loodi teiste hulgas Balti ja Narva jaoskonnad. “.Ettevõtte arvel on sellised objektid nagu Balti ja Eesti Elektrijaam, Iru SET Tallinnas, Ahtme SET, Kohtla-Järve SET rekonstrueerimine, Kadaka katlajaama rekonstrueerimine… Pärast Eesti iseseisvumist läks ettevõte Eesti Energeetikaministeeriumi alluvusse. 13. Novembril 1991. Aastal Andis Narva omavalitsus oma määrusega nr. 963 registreerimis- ja tegutsemisloa EESTI ESM ASile.

Sellest ajast loetaksegi ettevõtte uut etappi. Nonda sattuski EESTI ESM AS 1991.aasta lõpust kohalike ettevõtete aktsiaprotsessi etteotsa. Praegu loetakse ettevõtte töötajate nimekirjas olevaks 100 inimest. Need on ettevottes töötamise suure staaziga oskustöölised. Hea remondibaas ja ehitustehnika suur park (ekskavaatorid, buldooserid, kallurid, kraanad, greiderid, tugipostide tagumise ja puuriseadmed ) annavad EESTI ESM ASile kindluse edukaks tööks tulevikus.

Alates 28.08.2017.a. EESTI ESM AS ümber nimetatud Eesti ESM OÜ.

Antud ajal OÜ Eesti ESM püstitab 3-korruselist, 12-korteriga elumaja aadressil Sepa 10.

www.sepa10.ee

Meie peakontoori asukoht:

Vestervalli tn.2-10, 20307 Narva, Ida-Virumaa, Eesti.